Historia

POWRÓT – ORKIESTRA

Historia Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej w Choczni sięga roku 1923 kiedy to powołano ją do istnienia. Z uwagi jednak na brak jakiejkolwiek dokumentacji, która zaginęła podczas działań wojennych w latach 1939-1945 niewiele wiemy o tamtym okresie działalności orkiestry.

Reaktywacja orkiestry przypadła na rok 1949, kiedy to pojawiło się ogłoszenie o naborze chętnych do grania. Fundatorem instrumentów muzycznych był znany w naszej okolicy dr. Józef Putek. On również powołał pierwszego kapelmistrza orkiestry Franciszka Ziębę. Chętnych do muzykowania osób na tamten moment było aż 50. Pierwszy występ orkiestry przypadł na 1.05.1950r. Z powodu charakteru tamtych czasów należało systematycznie dbać o dopływ świeżej muzycznej krwi do orkiestry. Tak też czyniono. Po rezygnacji kapelmistrza Zięby, kapelmistrzostwo w orkiestrze przejął dyrygent Orkiestry Kolejowej w Bielsku-Białej Franciszek Fraś, lecz już po kilku miesiącach posadę tą na kilkanaście lat otrzymał Emil Twaróg. Po jego śmierci stan liczbowy orkiestry uległ drastycznemu zmniejszeniu do ilości 12 muzyków.

W roku 1977 na mocy ustaleń uchwalonych podczas walnego zebrania przystąpiono do odbudowy orkiestry. Zadanie to, niebywale trudne, rozpoczęto od zebrania instrumentów. O chętnych do grania muzyków nie trzeba było się martwić – zgłaszali się oni sami. Nowi muzycy kierowani byli na naukę przez prezesa OSP Stanisława Maślankę i dyrektora Szkoły w Choczni Dolnej Zdzisława Kawę. Z końcem 1978r. liczba członków orkiestry wynosiła już 24 osoby. Funkcję dyrygenta przejął Leopold Skupień.

Orkiestra koncertowała w Bielsku-Białej z strażacką orkiestrą dętą z Czechosłowacji oraz podczas Dni Andrychowa na zaproszenie A.Z.P.B. Brała udział w Wojewódzkich Eliminacjach Orkiestr Dętych w Zembrzycach, gdzie na 8 orkiestr uplasowała się na miejscu 5. Taki wynik osiągnęła po 2 latach działalności.

Kolejne lata przynosiły coraz więcej sukcesów. Jak na tak młody zespół muzyków, orkiestra cieszyła się popularnością. Koncertowała na stadionie w Wadowicach, w Alwerni czy w muszli koncertowej w Wiśle.

W 1981r. orkiestra mimo wprowadzonego w Polsce stanu wojennego i związanych z nim ograniczeń nie zaprzestała koncertowania. Zespół w składzie 28 osób, występował aż 25 razy w ciągu roku, a największym osiągnięciem było zdobycie 3. miejsca na Wojewódzkich Eliminacjach w Wadowicach. Nagrodą za uzyskane miejsce był werbel marszowy.

Lata 90. dla orkiestry można uznać za złote czasy. W 1992r. orkiestra wystąpiła w Głuchołazach na Okręgowym Przeglądzie Strażackich Orkiestr, gdzie zdobyła I miejsce za grę z marszem i IV za koncert. W czerwcu tego samego roku dyrygentem zespołu został mjr. Aleksander Dębski, którego debiut jako dyrygenta orkiestry przypadł na koncerty w Wadowicach z zaprzyjaźnioną orkiestrą z włoskiego miasta Sona. Rewizytę orkiestra złożyła początkiem września tego samego roku, podczas której oprócz licznych koncertów i zwiedzania regionu, zespół został zaszczycony prywatną audiencją u papieża Jana Pawła II.

W 1993r. występowała gościnnie na XII Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych OSP w Ciechanowie. Rok później orkiestra brała udział w Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych OSP w Świnnej i Polance, a zwycięstwo umożliwiło wzięcie udziału w Międzywojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych OSP w Kutnie, który potem wygrała, a to z kolei umożliwiło jej wzięcie udziału w XIII Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr OSP w Chodzieży. Z festiwalu orkiestra wróciła z największym trofeum – pierwszym miejscem w kraju. Sukces ten zobligował zespół do występowania w czasie Przeglądu Międzywojewódzkiego w Wadowicach(1996) i Festiwalu Ogólnopolskiego w Bielsku-Białej(1997), w roli orkiestry uzupełniającej oprawę artystyczną.

W 1995r. dyrygentem orkiestry został kpt. Szymon Piątek.

W 1996r. orkiestra zaprezentowała swoje umiejętności podczas audycji TVP „Swojskie klimaty”, a pod koniec roku brała udział w uroczystościach 75-lecia Krajowego Związku OSP.

W 1998r. powieliła osiągnięcia z lat 1994-1995. Zwyciężyła kolejno na Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych OSP w Międzybrodziu, XV Regionalnym Przeglądzie Orkiestr Dętych OSP w Wadowicach, a w 1999r. sięgnęła po raz drugi w historii po tytuł najlepszej orkiestry OSP w Polsce na XV Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr OSP w Koninie.

Rok później powstałą grupa „Big-Bandowa” pod batutą Jarosława Grzybowskiego. Zespół koncertował dla Delegacji Amerykańskiej Chicago Heights w Wadowicach, z okazji 81. urodzin papieża Polaka, na festynach organizowanych przy OSP Chocznia, a także na XVI Festiwalu Orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych w Połczynie-Zdroju. Zespół wydał kilka płyt.

W kolejnych latach orkiestra dęta prężnie się rozwijała. W 2002r. orkiestra wraz z 48 innymi orkiestrami strażackimi (gdzie w sumie muzyków było aż 1400) dała koncert z okazji 82. urodzin papieża Jana Pawła II. W tym samym roku orkiestra zakwalifikowała się do Festiwalu Ogólnopolskiego w Warszawie, dając koncert w Busko-Zdroju, na którym zdobyła II miejsce. W 2003r. zespół wyjechał na Festiwal do Confolens (Francja), a później brał udział w Pielgrzymce Strażackich Orkiestr Dętych do Rzymu.

W kolejnych latach orkiestra wielokrotnie występowała na uroczystościach kościelnych, strażackich jak i lokalnych. W 2015r. wydała płytę „Strażackie Nuty”. Kapelmistrzami, po rezygnacji kpt. Szymona Piątka był ppłk. SG dr hab. Stanisław Strączek. Wieloletni dyrygent Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej, a po nim kapelmistrzem została po raz pierwszy w historii kobieta – mgr Irmina Chrapla-Kurnik, flecistka naszej orkiestry.

W czasie pandemii, przypadającej na lata 2020-2021 orkiestra z przyczyn niezależnych od siebie musiała zaniechać prowadzania prób, a także koncertów.

Obecnie zespół prowadzony jest przez kapelmistrza mgr kpr. Mateusza Woźniaka. Próby odbywają się raz w tygodniu, czego owocem są koncerty orkiestry, a także udział w festiwalach. Niezmiennie również naszej orkiestrze przypada organizacja corocznego koncertu Strażacy Świętemu Janowi Pawłowi II w Hołdzie, z okazji rocznicy urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II.

Historia naszej orkiestry jest bogata i sięga już 100 lat. Mamy nadzieję, że będzie prężnie działać kolejne 100.

 

Kapelmistrzami Orkiestry OSP Chocznia po roku 1949 byli kolejno:

Franciszek Zięba

Franciszek Fraś

Emil Twaróg

Leopold Skupień

mjr. Aleksander Dębski

kpt. Szymon Piątek

ppłk. SG dr hab. Stanisław Strączek

Łukasz Zaborowski

mgr Irmina Chrapla-Kurnik

mgr kpr. Mateusz Woźniak

Opracowała: Patrycja Wider

POWRÓT – ORKIESTRA

 

Grali z nami:

(lista uzupełniana na bieżąco – nie wszystkich znam)

Bartłomiej Balon                    Edyta Balon                              Jarosław Balon                                 

Paweł Balon                            Włodzimierz Balon                   Robert Barcik

Maciej Bąk                              Rafał Bąk                                  Elżbieta Bogacka                             

Dawid Brusik                          Sebastian Burzyński                  Paulina Byrska

Stanisław Byrski                     Eugeniusz Chmielniak              Janusz Cholewka

Elżbieta Chrapkiewicz            Irmina Chrapla-Kurnik              Bartosz Dąbrowski                  

Andrzej Dąbrowski                 Zbigniew Dąbrowski                Bogdan Dyrcz                          

Bogdan Dyrcz                         Adrian Gach                                   Bogdan Gach                            

Damian Gach                          Klaudiusz Gach                             Paweł Gaj                                 

Justyna Góra                           Kazimierz Górka                            Kazimierz Gromada                 

Klaudia Guzdek                      Sylwia Guzdek                               Stanisław Hałat                        

Fryderyk Homel                      Bartłomiej Jończyk                        Józef Jończyk                          

Marek Kaczor                          Władysław Kaczor                         Sebastian Korzeniowski          

Tomasz Korzeniowski             Zbigniew Koźbiał                           Marian Kręcioch                     

Aleksandra Kudła                    Aleksandra Lachendro-Kowina     Bartosz Lehrfeld                      

Dariusz Lenart                         Mariusz Matuśniak                        Józef Mojski                            

Bogdan Moskal                       Wojciech Odrobina                        Maciej Pietraszko                   

Tomasz Ramenda                    Jacek Rosenstrauch                        Krzysztof Ruła                         

Rafał Rusinek                          Zbigniew Rusinek                          Stanisław Rzycki                         

Krzysztof Stanaszek                 Edward Strzeżoń                           Bogdan Stuglik                            

Michał Styła                             Piotr Szczur                                   Władysław Szczur                       

Kazimierz Szlagor                     Łukasz Śliwa                               Józef Twaróg                               

Tomasz Twaróg                         Łukasz Walczak                           Tomasz Walczak                          

Justyna Wcisło                         Zbigniew Wcisło                           Marian Weiss                               

Paweł Węglarz                          Edmund Wieczorek                      Zbigniew Wider                        

Andrzej Wider                           Angelika Wołoch                          Adrian Woźniak                        

Paweł Zając                                Wojciech Zięba

POWRÓT – ORKIESTRA