MDP i DDP

W strukturach naszej OSP od lipca 2022 roku działa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w skrócie MDP oraz Dziecięca drużyna Pożarnicza w skrócie DDP

Do MDP mogą należeć dzieci i młodzież w wieku 10-18 lat.

Obecnie do MDP należy 26 dzieci, 16 dziewcząt i 14 chłopców.

Do DDP mogą należeć dzieci w wieku 4-do 9 lat.

Obecnie do DDP liczy 13 dzieci, 5 dziewczynek i 8 chłopców.

Na posiedzeniu Rady MDP i DDP Dowódcą całej Formacji został wybrany Nikodem Żwawa

Na inne funkcje w strukturze MDP I DDP Zostali Wybrani:

Zastępca Dowódcy MDP i DDP – Oliwia Kurpiel

Dowódca MDP Chłopców  – Szymon Dziedzic

Zastępca dowodcy MDP Chłopców – Łukasz Limanówka

Dowódca MDP Dziewcząt – Julia Kociołek

Zastępca Dowodcy MDP Dziewcząt – Kornelia Kociołek

Dowodca DDP – Julia Bryndza

Zastępca dowódcy DDP – Franciszek Dziedzic

Zapraszamy wszystkie chętne dzieci do wstąpienia w szeregi MDP i DDP