Zapytanie ofertowe WFOŚ 2019

Ochotnicza Straż Pożarna w Choczni zaprasza do składania ofert cenowych na: Modernizację pomieszczeń socjalnych w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Choczni.

(więcej…)