Zakup specjalistycznego sprzętu pożarniczego dla strażaków-ratowników OSP w Choczni

Opublikowano: 26 października 2020

Zakup specjalistycznego sprzętu pożarniczego dla strażaków-ratowników OSP w Choczni

Sfinansowano z Programu „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych
Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”

koszt kwalifikowany zadania: 25 135,77 zł – kwota dotacji: 12 430,00