Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. „zakup samochodu uprzywilejowanego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Choczni”

Opublikowano: 27 lipca 2020

Ochotnicza Straż Pożarna w Choczni zawiadamia, że nie dokonano wyboru oferty w postępowaniu z dnia 13.07.2020 pn. „zakup samochodu uprzywilejowanego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Choczni” prowadzonym poza ustawą Prawo Zamówień Publicznych w związku z brakiem ofert w w/w postępowaniu .

Dostępne dokumenty:

Protokół wyboru oferty – (PDF – 160kB)